Přejít na:

Uzené maso

Nebezpečné potraviny Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 6. 2. 2018
Místo kontroly:
Bruntál (Jiráskova1627/5, 79201 Bruntál)
IČ: 06577024
Nevyhovující parametr:

Na povrchu potravin se vyskytovalo silné zaplísnění viditelné pouhým okem. Potravina se považuje za nebezpečnou pokud vykazuje známky kažení.

Potravina neměla známé datum výroby a datum použitelnosti, nebyla k dispozici dokumentace o výrobci.  Potravina neznámého původu.

Obal: Papírová krabice, přířez
Referenční číslo: 18-000012-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.