Go to:

Hamé Svačinka jemná pomazánka

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 12/7/2017
Place of inspection:
Prostějov (Olomoucká 4619/120, 79601 Prostějov)
IN: 25110161
Food group: Meat and meat products / Preserves
Hamé Svačinka jemná pomazánka
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
biologické příměsi

Uvnitř uzavřeného skupinového balení po 24 kusech byl zjištěn výskyt živých i mrtvých škůdců.

V prostorách provozovny nebyl zjištěn výskyt hmyzích škůdců.

[machine translate]
Batch: 170713
Best date: 13. 07. 2021
Packaging: ALU na papírové podložce v zatav
The amount of product in the package: 48 g
Producer: Hamé a.s., Na Drahách 814, 686 84 Kunovice
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 10/31/2017
Reference number: 17-000651-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.