Přejít na:
Potraviny na pranýři
Produkty rybolovu - chlazené

Maso vykazovalo smyslové odchylky - nežádoucí zápach po zkaženém mase a chyběly známky čerstvosti. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Na místě nebyly k dispozici doklady o původu zboží.

Chlebíček s cikánkou 80g

V přepravce, ve které byly chlebíčky doručeny na provozovnu, pod papírem na dně přepravky a na některých chlebíčcích byl zjištěn výskyt myššího trusu.

Na provozovně ani u jiných namátkově vybraných potravin nebyl výskyt myššího trusu zjištěn. Kontrolovaná osoba má zavedeny postupy pro preventivní likvidaci škůdců.

 

VINO AZUL, CHARDONNAY 11% vol, 75 cl

Výrobek byl spotřebiteli nabízen jako "VINO", přičemž se ve skutečnosti jednalo o vinný nápoj (nápoj na bázi vína). Spotřebitel tak byl uváděn v omyl.

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost syntetického barviva brilantní modř FCF, které nebylo uvedeno na obale.

Přídavek syntetických barviv do vína není povolen.

Pinot blanc, víno tiché, bílé, suché, alk. 12% obj.

V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza.

Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách.

Ve výrobku byl zjištěn nepovolený přídavek barviva amoniak - sulfitový karamel. Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek.

Obsah látky hydroxymethylfurfural byl téměř třicetkrát vyšší, než připouští příslušný právní předpis. Hydroxymethylfurfural (HMF) je látka, která vzniká například při vyšších teplotách během zpracování medu.

Med nevyhověl legislativním požadavkům na aktivitu enzymu diastáza. Aktivita enzymu klesá například stárnutím medu.

Párky

Potravina měla lepkavý povrch a kyselý zápach. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Kontrolovaná osoba nebyla schopna doložit datum použitelnosti párků.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

 

Salám s kápií, masný výrobek tepelně opracovaný

Potravina vykazovala známky kažení - zapáchala a nákroj byl oslizlý. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Potravina měla prošlé datum použitelnosti.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

Uzavřené provozovny
Duc Luu Pham
Maloobchod Duc Luu Pham
Náměstí 5
Výskyt myšího trusu
Výskyt plísní na stěnách
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Jana Cardová
Maloobchod Jana Cardová
Žernov 20, 512 63 Žernov
Hromadění odpadů
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Výskyt domácích zvířat v provozovně
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Jakub Šikola
Výroba Jakub Šikola
Palackého 431, 281 01 Velim
Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Nevhodně skladované potraviny
Zdeněk Veltruský
Maloobchod Zdeněk Veltruský
ul. Pražská, 277 42 Obříství
Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nevhodně skladované potraviny
KRAZI s.r.o.
Pivnice, bar nebo herna KRAZI s.r.o.
Jar. Staši 157, 763 02 Zlín - Malenovice
Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Jana Krutáková
Rychlé občerstvení Jana Krutáková
Libušina parc. č. 881, 690 02 Břeclav
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Nevhodně skladované potraviny
Jaroslav Kudrna
Pivnice, bar nebo herna Jaroslav Kudrna
Horská 114, 543 71 Hostinné
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo výčepního skla
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Nečistoty na podlaze
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Luděk Lepší
Restaurace Luděk Lepší
Nebílovy 9, 332 04 Nebílovy
Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Informace
Seznam rizikových webových stránek a výrobků

Konkrétní varování na co si dát pozor při nákupu nejen na internetu.

Slovníček pojmů aneb když se řekne

Vysvětlení základních pojmů potravinářské terminologie a pojmů použitých na webu Potraviny na pranýři.

Vysvětlení nevyhovujících parametrů

Popis nevyhovujících parametrů jednotlivých komodit potravin.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy spotřebitelů.