Přejít na:
Potraviny na pranýři
Uzený vepřový bok

Výrobek obsahoval nadlimitní množství benzo[a]pyrenu a sumy čtyř polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu).

Polycyklické aromatické uhlovodíky je skupina kontaminujících látek s různě silnými mutagenními a karcinogenními vlastnostmi.

Rind-Kalb-Geflügel/ Drehspieß - mražený masný polotovar (hovězí, telecí a vepřový)

Zmrazený masný polotovar obsahoval přídatné látky E 621 (glutaman sodný), E 450 (difosforečnany), E 451 (trifosforečnany), E 471 (mono- a diglyceridy mastných kyselin), které nejsou povoleny pro použití u masných polotovarů.

Tyto přídatné látky byly rovněž uvedeny na etiketě ve složení.

BASIC MOZZARELLA

Hmotnost pevného podílu - sýra byl nižší u všech analyzovaných balení, než bylo uvedeno na obale.

KNEDLÍKY OVOCNÉ S JAHODOVOU NÁPLNÍ

Výrobek obsahoval méně jahodové náplně, než bylo uvedeno na obale.

Bezlepkové muffiny borůvkové

Výrobek byl označen jako "bez lepku". Toto označení/tvrzení lze v potravině použít pouze tehdy, jeli obsah lepku nižší než 20 mg/kg. Ve výrobku ho však bylo téměř čtyřikrát více.

 

 

Brick tavený sýr se šunkou

Výrobek obsahoval více soli, než bylo uvedeno na obale.

Dr. Rashid MÁK MLETÝ 100%

V máku byl překročen maximální limit reziduí pesticidu - picoxystrobinu.

Brambory (s červenou slupkou)

Část hlíz brambor nebyla odrůdy Bellarosa.

Kontrolovaná osoba nepředložila k bramborám žádný nabývací doklad (dodací list, fakturu)

Uzavřené provozovny
Thi Oanh Tong
Maloobchod Thi Oanh Tong
Lipník 98, 294 43 Lipník
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Viet Tan Le
Maloobchod Viet Tan Le
K Zeleným domkům 415, 148 00 Praha 4
Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Nevhodně skladované potraviny
Středovy pekárny s.r.o.
Výroba Středovy pekárny s.r.o.
Čáslavská 455, 284 01 Kutná Hora
Výskyt myšího trusu
Výskyt mrtvých myší
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Poškození stěn
Marek Stuchlík
Pivnice, bar nebo herna Marek Stuchlík
Brněnská 1385/10, 796 01 Prostějov
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o.
Výskyt myšího trusu
Výskyt mrtvých myší
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nečistoty na podlaze
Danh Khanh Tran
Maloobchod Danh Khanh Tran
Bílá Třemešná 434, 544 72 Bílá Třemešná
Výskyt myšího trusu
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo výčepního skla
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na provozovně
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Prostory provozovny využívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Pavel Záhora
Pivnice, bar nebo herna Pavel Záhora
5. května 63, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá
Výskyt myšího trusu
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
KC Gastro s.r.o.
Restaurace KC Gastro s.r.o.
Obchodní 135, 541 01 Trutnov
Výskyt myšího trusu
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů
Výrazné znečištění všech prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Nevhodně skladované potraviny
Informace
Seznam rizikových webových stránek a výrobků

Konkrétní varování na co si dát pozor při nákupu nejen na internetu.

Slovníček pojmů aneb když se řekne

Vysvětlení základních pojmů potravinářské terminologie a pojmů použitých na webu Potraviny na pranýři.

Vysvětlení nevyhovujících parametrů

Popis nevyhovujících parametrů jednotlivých komodit potravin.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy spotřebitelů.