Přejít na:
Potraviny na pranýři
Med lesní

Obsah látky hydroxymethylfurfural byl šestkrát vyšší, než připouští příslušný právní předpis.

Hydroxymethylfurfural (HMF) je látka, která vzniká například při vyšších teplotách během zpracování medu.

Ve výrobku byl zjištěn obsah sacharózy vyšší, než připouští příslušný právní předpis.

Na etiketě výrobku je uvedena adresa neexistujícího skladu smíšeného zboží.

Med lesní

Obsah látky hydroxymethylfurfural byl téměř desetkrát vyšší, než připouští příslušný právní předpis.

Hydroxymethylfurfural (HMF) je látka, která vzniká například při vyšších teplotách během zpracování medu.

Ve výrobku byl zjištěn obsah sacharózy vyšší, než připouští příslušný právní předpis.

Na etiketě výrobku je uvedena adresa neexistujícího skladu smíšeného zboží.

Brambory nebyly odrůdy Dali, přestože byly takto označené. Pěstitel, uvedený na štítku brambor, není u příslušného dozorového orgánu registrován.

Brambory konzumní

Brambory nebyly odrůdy Dali, přestože byly takto označené. Pěstitel, uvedený na štítku brambor, není u příslušného dozorového orgánu registrován.

Spotřebitel byl uváděn v omyl informacemi na výrobku.

Albert Quality Oplatka s ČOKOLÁDOVOU příchutí

Výrobek obsahoval arašídy v množství větším než stopovém. Spotřebitel tak byl uváděn v omyl značením: " Výrobek může obsahovat stopové množství arašídů."

Váš olej z dýně

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu pro látku benzo(a)pyren a překročení  maximálního limitu pro celkové množství polyaromatických uhlovodíků. Jedná se o karcinogenní látky.

Med lesní

Obsah látky hydroxymethylfurfural byl vyšší, než připouští příslušný právní předpis. Hydroxymethylfurfural (HMF) je látka, která vzniká například při vyšších teplotách během zpracování medu.

Chuť výrobku byla cizí, cukrová, sladká, po bonbonech a netypická pro med.

V okurkách byl překročen maximální limit reziduí pesticidu dinotefuranu.

Informace
Základní informace

Informace o projeku Potraviny na pranýři. Základní funkce webu.

Slovníček pojmů aneb když se řekne

Vysvětlení základních pojmů potravinářské terminologie a pojmů použitých na tomto webu.

Vysvětlení nevyhovujících parametrů

Popis nevyhovujících parametrů jednotlivých komodit potravin.